Porota

Posuzována bude novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) ruku v ruce s jejich hodnotou estetickou. Snímky jsou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série či neudělit některou z cen. Právo neudělit cenu se vztahuje na všechny ceny soutěže.

Foto sekce

PETR JOSEK, fotograf, předseda poroty, ČESKÁ REPUBLIKA

Petr Josek se narodil v Brně. K profesi fotoreportéra se dostal přes různá zaměstnání – od asistenta kamery a filmové a televizní produkce až po laboranta a fotoreportéra České tiskové kanceláře. Od roku 1990 se stal fotoreportérem agentury Reuters, pro kterou fotografoval dramatické události v Bosně, Chorvatsku, Srbsku, Pobaltských republikách a v Albánii. Dále dokumentoval oba převraty v Rusku, život v Iráku těsně po svržení Saddámova diktátorského režimu. Je držitelem řady novinářských ocenění, je autorem nejznámější Fotografie roku soutěže Czech Press Photo 1997 z povodní. Petr Josek je respektovaným neoficiálním učitelem řady mladých fotoreportérů. Od roku 2011 předsedá porotě soutěže Czech Press Photo.

LUCIA BENICKÁ, kurátorka, pedagožka, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Mgr. Lucia Benická Narodila se 4. září 1963 ve Zvolené. Po studiu na gymnáziu v roce 1987 absolvovala na filozofické fakultě v Bratislavě v oboru Dějin umění a estetiky. V letech 1987-1992 pracovala jako kurátorka Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, poté pracovala v letech 1993–2002 jako kurátorka Tatranskej galérie. V roce 1996 založila Dům Fotografie. V roce 1993 získala cenu Martina Benky za nejlepší kurátorský projekt. V letech 1966-97 získala Fulbrightovo stipendium na studium art-managamentu a dějin fotografie na univerzitě Columbia College a výzkum současné fotografie v Chicagu. V letech 1995–2013 realizovala medzinárodný festival fotografie "Letná fotoškola Domu fotografie“. Poté mezi lety 2003-2008se podílela na realizace "IPRN / International Photographic Research Network". Poté přednášela na Fakultě umění Technickej univerzite v Košiciach, Krakowskie Szkoly Artystyczne v Krakove. Pravidelně publikuje v magazínech Kultúrny život, Romboid, Fotografie magazín, Fototip, Výtvarný život a další. Je autorkou mnoha odborných publikací, scénářů dokumentárních filmů o umění. Od roku 2012 působí jako ředitelka Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde vytvořila novou koncepci a výstavní dramaturgii.

DAVID CAMPBELL, programový ředitel World Press Photo, AUSTRÁLIE

David Campbell je spisovatel, profesor a producent a stávající ředitel pro programy a osvětu nadace World Press Photo Foundation v Amsterdamu. V této funkci se věnuje strategické koordinaci komunikací, soutěží, vzdělávání a osvětových programů této nadace. David zahájil svou kariéru jako tiskový mluvčí australského senátora a posléze získal titul Ph.D. v oboru mezinárodních vztahů. Posledních třicet let vyučuje vizuální kulturu, geografii, politologii a multimediální žurnalistiku na univerzitách v Austrálii, Velké Británii, Číně a ve Spojených státech a v současné době je čestným profesorem na Katedře politologie a mezinárodních studií University of Queensland a hostujícím profesorem Northern Photography Centre na University of Sunderland (ve Spojeném království). David natočil video seriál „Home“ pro West End Refugee Service v Newcastlu (ve Spojeném království) a ve spolupráci s Peterem Fryerem byl producentem „Laygate Stories“. Je autorem tří vědeckých monografií, více než 60 esejí a tři významných výzkumných zpráv pro nadaci World Press Photo Foundation, spolumoderoval a produkoval podcast Multimedia Week a působil jako tajemník hlavní poroty soutěže World Press Photo v roce 2014 a 2015.

ADRIAN EVANS, ředitel Panos Pictures, VELKÁ BRITÁNIE

Adrian Evans se narodil ve Velké Británii. Studoval dějiny umění na univerzitě v Yorku. Tři roky pracoval jako grafik na volné noze a poté se začal věnovat práci s fotografií v archivu agentury Hutchison. V roce 1990 se stal ředitelem archivu Panos Pictures a o sedm let později koupil v agentuře většinový podíl. Pod jeho vedením se Panos Pictures stala významnou agenturou specializovanou na sociálně angažovaný fotožurnalizmus. Adrian Evans je tvůrcem řady velkých projektů od profesionální cyklistiky v Belgii po současné otroctví v Británii. Je rovněž členem porot mnoha soutěží včetně World Press Photo, International Press Photo Contest v Číně, ruského Press Photo i českého Czech Press Photo. Je také konzultantem na poli vizuální komunikace pro nevládní organizace a na stejné téma přednáší na London College of Communication, University of Westminster a London School of Economics.

COLIN JACOBSON, spisovatel, fotoeditor, kurátor, VELKÁ BRITÁNIE

Po absolvování univerzity a získání titulu BA v oboru Politologie, filozofie & ekonomika Colin Jacobson působil jako korektor v nakladatelství a jako výzkumný pracovník ve vědeckých a mediálních projektech. V roce 1971 začal působil v oblasti žurnalistiky jako picture researcher v časopisu Sunday Times Magazine a dále pak pracoval jako obrazový redaktor pro několik britských periodik, včetně Observer Magazine a velmi uznávaného Independent Magazine, u jehož zrodu stál v roce 1988. V roce 1995 přestal působit na plný úvazek jako novinář a stal se hostujícím profesorem na Katedře žurnalistiky, médií & kulturologie Cardiff University a poté odborným asistentem v oboru Fotožurnalistiky na University of Westminster. Čtyřikrát byl členem poroty soutěže World Press Photo, dvakrát jako její předseda, a účastnil se mnoha mezinárodních workshopů na téma fotožurnalistiky pro Britskou radu, Reuter Foundation a World Press Photo. V roce 1996 a 1997 byl členem mezinárodní poroty Czech Press Photo. Odborně zpracoval & produkoval dvě významné audiovizuální prezentace pro Arles Rencontres Internationales de la Photographie ve Francii. Byl zakladatelem a šéfredaktorem čtvrtletníku mezinárodního fotožurnalismu Reportage a redigoval publikaci Underexposed, zaměřenou na cenzuru, propagandu a překrucování faktů ve fotografii. V roce 2008 připravil k vydání knihu Beyond the Moment: Irish Photojournalism in Our Time.

AMAK MAHMOODIAN, fotografka, umělkyně, ÍRÁN

Amak Mahmoodian je umělkyně narozená v Šírázu a žijící v Bristolu ve Spojeném království. Po studiu na Univerzitě umění v Teheránu v roce 2015 získala doktorát v oboru fotografie pro odborníky z praxe na University of South Wales. Její umělecké dílo zkoumá západní představy identity, vyjadřuje osobní příběhy týkající se širších společenských otázek, v nichž čerpá ze svých zkušeností získaných na Středním Východu, v Asii a na Západě. Její předcházející projekt, Shenasnameh, byl prezentován na mnoha výstavách po celém světě a doprovodná kniha uměleckých fotografií se dočkala mnoha ocenění a příznivých ohlasů v tisku, např. v časopisu Time, Photobook Archive a v časopisu Foam.

DANIELA MRÁZKOVÁ, kurátorka, spisovatelka, ČESKÁ REPUBLIKA

Daniel Mrázková - absolventka filozofické fakulty, odborná publicistka, šéfredaktorka časopisů Revue fotografie a Fotografie-Magazín. Je také autorkou a spoluautorkou (s manželem V. Remešem) 26 knih o fotografii vydaných doma a ve světě (Příběh fotografie, Josef Sudek, Jaromír Funke, Saudek, Early Soviet Photography a dal.), kurátorkou více než pěti desítek fotografických výstav prezentovaných v řadě zemí (Another Russia, Photography as Memory, London Calling, 1989 through the Eyes of Photographers a dal.). Kurátorovala rovněž přelomovou mezinárodní výstavu Co je fotografie v Praze. Je autorkou filmových a TV dokumentů o fotografii a fotografech (Černobílý svět Josefa Sudka, Příběh české a slovenské fotografie, Stories behind the Photographs a dal.), držitelkou ceny Kodak Fotobuch Prize, členkou mezinárodních porot (World Press Photo, Pictures of the Year a dal.). Je zakladatelkou společnosti Czech Photo a soutěže Czech Press Photo, kterou vedla 20 let. V posledním roce kurátorovala retrospektivní výstavy Osudové chvíle Československa – obrazový příběh století a 1989 - Pád železné opony.

PASCAL PHILIPPE, lektor, spisovatel, FRANCIE

Pascal Philippe, konzultant a školitel v oboru fotografie pro agenturu VU (v Paříži) vystudoval literaturu (na Univerzitě Paris X - Nanterre). Poté, co zastával několik různých pozic v místním a odborném tisku ve Francii. Poté začal pracovat v nově vzniklém týdeníku Courrier international, v předním periodiku zaměřeném na mezinárodní zpravodajství a publicistiku. Pascal Philippe, patřící k prvním členům redakce týdeníku, tehdy netušil, že většinu svého profesionálního života věnuje tomuto časopisu. Nejprve působil jako odborný redaktor, poté založil fotografické oddělení, které po mnoho let vedl, s týmem šesti obrazových editorů, kteří získávali výstižné fotografie od velmi úzké a profesionální sítě mezinárodních fotografů po celém světě. Pascal Philippe šest let působil jako přednášející a školitel v Ecole Supérieure d’Arts Graphiques (ESAG-Penninghen v Paříži, zakladatel Roman Cieslewicz). Rovněž se podílel na několika ročnících představení portfolií v rámci festivalu Rencontres internationales de la Photographie (RIP) Arles, kde pomohl objevit talent některých dnes uznávaných fotografů.

HERBERT SLAVÍK, fotograf, ČESKÁ REPUBLIKA

V roce 1989 fotografoval zakázaná protestní shromáždění v Praze, útěk východoněmeckých občanů přes Velvyslanectví SRN v Praze, pád berlínské zdi, založení Občanského fóra, volbu Václava Havla československým prezidentem. Dlouhodobě pracuje na projektu Tváře. V roce 2002 byla jeho tvorba oceněna grantem primátora hlavního města Prahy. V roce 2003 představil první část projektu Tváře na výstavách v Praze a v Moskvě a v Los Angeles. Ve spolupráci s deníkem Mladá fronta DNES realizuje od roku 2004 projekt Češi roku. V roce 2005 získal hlavní cenu v kategorii Umění soutěže Czech Press Photo za sérii portrétů z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Významnou součástí tvorby Herberta Slavíka je také sportovní fotografie. Od roku 1992 se účastnil olympijských her, nejprve jako fotoreportér deníku MF DNES a později jako volný fotograf v rámci spolupráce s Českým olympijským výborem. Je držitelem ocenění za nejlepší sportovní fotografii roku 1986, 1996, 1997. Jeho práce jsou zastoupeny i ve stálých sbírkách například Victoria and Albert Museum v Londýně, Muzeu Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne a Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Od roku 2013 spolupracuje při organizaci soutěže Czech Press Photo, kde byl v posledních letech také členem mezinárodní poroty a kurátorem výstavy pořádané na Staroměstské radnici v Praze. V letech 2015 – 2016 byl členem a předsedou správní rady společnosti Czech Photo o.p.s.

Video sekce

Josef HARVAN, režisér, scenárista a producent - předseda poroty

Narozen 18. 5. 1947 v Praze. V roce 1973 absolvoval FAMU katedru Filmové a televizní režie. Od roku 1974 pracoval jako režisér v Československém armádním filmu, od roku 1985 v Krátkém filmu a v roce 1992 založil vlastní produkční společnost Video Golem, která se v roce 2011 transformovala do společnosti Made by Golem s.r.o. Jeho tvorba vyznačující se dokumentaristickou pohotovostí, živým zájmem o veškeré dění a zejména schopností nalézat a formulovat témata čítá kolem 320 titulů. Od méně než desetiminutových až po téměř hodinové. Je tvůrcem i řady mnoha dílných dokumentárních cyklů např. Příběh české a slovenské fotografie, Podzemní Čechy I. a II. a Cesta k vítězství. Za své filmy obdržel i řadu cen na mezinárodních a domácích festivalech.

MARTINA HYNDRÁKOVÁ, jednatelka společnosti INNERIS, s.r.o.

Marketingová konzultantka se specializací na onlinové komunikační strategie malých a středních firem, lektorka prezentačních dovedností. Dvanáct let strávila v řídících pozicích firem v oboru informačních technologií a osm let věnovala úspěšné kariéře v oboru boje proti softwarovému pirátství. Vystudovala obor marketingové a PR komunikace na VŠMVV. Od roku 2008 se naplno věnuje komunikaci firem s jejich zákazníky prostřednictvím onlinových nástrojů. Spolu se svými klienty vytvořila desítky vizuálních identit firem a internetových projektů, ve kterých hrají hlavní roli fotografie a multimédia.

OLGA SOMMEROVÁ, režisérka dokumentárních filmů a pedagožka

Narozena 2. 8. 1949 v Praze. V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby. V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film - má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Natočila přes sto dokumentárních filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a mezinárodních filmových festivalech. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. Je předsedkyní Filmového a televizního svazu, zastupitelkou na radnici Prahy 7 za Stranu zelených.

MIRO ŠVOLÍK, fotograf

Miro Švolík se narodil v roce 1960 v Zlatých Moravcích na Slovensku. Fotografii studoval 4 roky v Bratislavě na Střední umělecko-průmyslové škole a 6 let na Katedře fotografie na FAMU v Praze. Od roku 1988 pracuje jako umělecký fotograf na volné noze. Žije v Praze. Od roku 2009 vyučuje na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde je vedoucím Ateliéru kreativní fotografie. V roce 1990 získal cenu ICP v New Yorku (Young Photographer, Sixth Annual Infinity Awards, International Center of Photography). Od roku 1984 uspořádal přibližně 60 samostatných fotografických výstav a zúčastnil se na přibližně 200 skupinových výstavách. Své fotografie vystavoval v různých zemích Evropy, několik krát v USA. V roce 2005 vyšla kniha s jeho černobílými analogovými fotografiemi, s názvem Cesta do středu. Rád fotografuje z ptačí perspektivy a fotografie vytváří často způsobem koláže a montáže. Posledních 5 let foto-montáže vytváří i v počítači. Jeho nejnovější digitální fotografie vyšly v roce 2010 v katalogu s názvem Velká žena malý muž.

JAN VANIŠ, kameraman a fotograf

Narozen v Praze v r. 1950. Absolvent katedry kamery na FAMU v Praze. Po ukončení studií v roce 1974 pracoval pro Krátký film Praha jako asistent kamery a později jako kameraman. Od roku 1990 pravidelně spolupracuje s Českou televizí. V témže roce se stal zakládajícím členem fotografické skupiny SIGNUM, jejíž výstavy se konaly v Německu, Francii, Itálii a Izraeli. V roce 1997 natočil seriál Příběh české a slovenské fotografie (rež. Josef Harvan), v letech 1996 – 1998 sedmdesátisedmidílný dokumentární seriál o české historii Kronika česká (rež. Maxmilián Petřík). S režisérem Josefem Harvanem natočil v letech 2000 a 2009 seriál Podzemní Čechy I-II.V letech 2008 – 2010 spolupracoval jako kameraman na seriálu 72 jmen české historie, což jsou dokumenty o osobnostech, jejich jména jsou umístěna na fasádě Národního muzea v Praze. Za svůj dosavadní profesní život natočil přes pět set dokumentů o výtvarném umění, architektuře, přírodě, letectví, též vzdělávací a vědecké filmy. Na filmových festivalech byly některé filmy na kterých se podílel oceněny hlavní cenou.