Foto sekce

Soutěžní kategorie

Je třeba pečlivě si přečíst pravidla – dodržet období, kdy snímky byly pořízeny, věnovat pozornost správnému napsání popisků. Pozor, oproti předchozím ročníkům single a série nejsou rozděleny a soutěží v kategorii společně.

Aktualita (single / série)

Zpravodajské události. Jedná se o zpravodajské snímky neočekávaných událostí, na kterou se fotograf nemohl předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Reportáž (single / série)

Reportážní fotografie popisuje a zobrazuje skutečnosti na základě konkrétních faktů získaných přímou účastí nebo pozorováním dané události. Fotograf měl možnost se na událost předem připravit. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019.

Každodenní život (single / série)

Fotografie, které zaznamenávají každodenní činnosti. V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2017, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2018 do 30.9. 2019 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Umění a kultura (single / série)

Reportáž nebo dokument z uměleckého prostředí. Interakce člověka v kulturním prostředí. Umění je námětem pořízené fotografie, nejedná se o uměleckou fotografii. V této kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2017, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2018 do 30.9. 2019 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. S podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Sport (single / série)

Sportovní fotografie zahrnuje všechny druhy sportů od vrcholového po amatérský. Akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Portrét (single / série)

Portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku – tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Člověk a životní prostředí (single / série)

Tato kategorie reflektuje vliv člověka na životní prostředí. Pro wildlife fotografie je určena samostatná soutěž Czech Nature Photo. V kategorii je možné přihlásit série přesahující jeden ročník – fotografie mohou být pořízeny v období od 30.9.2017, ale alespoň jedna fotografie spadá do období od 1.10. 2018 do 30.9. 2019 s podmínkou, že snímky nebyly již do soutěže přihlášeny v předchozích ročnících. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Lidé, o kterých se mluví (single / série)

Fotografie zobrazují známé osobnosti z politického či veřejného života. Je možné poslat pouze fotografie z aktuálního ročníku - tedy pořízené od 1.10. 2018 do 30.9. 2019. Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Ceny

Zdanění cen získaných v soutěží Czech Press Photo: Výše ceny nad 10 000 Kč je uvedena jako částka v Kč před zdaněním, jenž se řídí příslušnými zákony ČR. U nepeněžitých cen je tato částka myšlena jako cena zboží obvyklá, taktéž před zdaněním. Ceny do 10 000 Kč jsou osvobozeny od daně.

Fotografie roku Czech Press Photo 2019

Titul "Fotografie roku" je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 120.000 Kč diplom a plastiku.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, další fotografie roku naleznete v katalogu předešlých ročníků.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií budou nejprve po zasedání porty vyhlášeny ve všech kategoriích nominace na vítěze. Mezinárodní porota určí a vítěze kategorie a poté 2. a 3. místo kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 20.000 Kč a diplom, 2. místo 10.000 Kč a 3. místo 5.000 Kč místo. Ocenění budou vyhlášena a předána na slavnostním ceremoniálu 22.11. 2019.

Prohlédněte si vítězné snímky předešlých ročníků v katalogu proběhlých ročníků.

Nejoblíbenější kolekce minulých ročníků je možné si také zapůjčit a uspořádat k nim speciální výstavu. V rámci našeho archivu (Czech Photo Archive / CPA) je možné zapůjčit výstavy nazvané:
Czech Press Photo 2018
Czech Press Photo 2017
Czech Press Photo 2016
Czech Press Photo 2015
The Best of Czech Press Photo.

Grant Prahy Czech Press Photo 2019

Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 120.000 Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely. Přihlášení Grantu Prahy je nutné přihlásit společně s explikací (maximální rozsah jedna normostrana) a sadou již hotových fotografii, které představují koncept souboru, kterému se autor chce systematicky věnovat.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena ČTK (České tiskové kanceláře)

Uděluje se v rámci soutěže Czech Press Photo zpravodajské fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Honorová stáž v ČTK (fotozpravodajství nebo fotobanka) pro fotografa do 26 let.

Canon Junior Award

Cena pro objev roku v oblasti fotografie, pro mladého autora do 23 let napříč všemi kategoriemi. Firma Canon věnuje vítězi cenu v hodnotě 50.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2017, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena UNHCR

Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se uděluje fotografii či sérii fotografií z České republiky či zahraničí zachycující co nejvýstižněji problematiku uprchlíků, tj. lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli obavě z pronásledování. Držitel ceny získává 25.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena PICTOART

Cena profesionální laboratoře ve výši 25.000 Kč je určena na zhotovení a adjustaci samostatné výstavní kolekce držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2019 v laboratořích PICTOART.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena Dětí

Bude udělena snímku, kterému dá dětská porota, sestavená Českým rozhlasem, nejvíce hlasů. Vítěz obdrží křišťálový objekt.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové „Můj život s handicapem“

Uděluje se fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením. Držitel ceny získává 20.000 Kč.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.

Cena Diváků

Uděluje se fotografii, která dostane nejvíc hlasů v divácké anketě návštěvníků výstavy v Praze. Cenu uděluje firma Olympus.

Prohlédněte si vítězné snímky posledních ročníků: 2018, 2017, 2015, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Cena APF a ERA - Projekt 101

Cena Asociace profesionálních fotografů ČR a ERA a.s., bude udělena sérii fotografií, mapující nejzajímavějším způsobem 101. rok naší republiky, ať již z pohledu sociálního, kulturního či enviromentálního. Fotografie musí vzniknout na území ČR event. se zřetelným vztahem k ČR v období od 29.10. 2018 do 30.9. 2019. Držitel ceny získává 20.000,- Kč.


Video sekce

Soutěžní kategorie

Aktualita a reportáž

Zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut. Tato práce musí obsahovat video (movie), ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především obsahová, zpravodajská závažnost a vypravěčská hodnota spolu s dovedným užitím vizuálních a dalších prvků.

Prohlédněte si vítězná videa posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Feature

Dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 15 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie, komentované slide show, inscenované vyprávění vyjadřující autorův životní pocit atp. Oceňuje se především nápadité vyprávění obsahově silného a emocionálně působivého příběhu s dlouhotrvajícím účinkem na diváka.

Prohlédněte si vítězná videa posledních ročníků: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013.

Investigation

Samostatná kategorie určená pro investigativní reportáže či dokumenty v délce nepřesahující 20 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především originalita příběhu, ve kterém novinář odhaluje nečekané či skryté souvislosti v jednání lidí a institucí.

Prohlédněte si vítězná videa posledního ročníků: 2018. 2017. 2016.